MuPS:n Junioripesis on laadukasta lapsi- ja nuorisotyötä tekevä yksikkö, joka organisoi, tukee ja kehittää junioripesistoimintaa G-, F-, E-, D- ja C-ikäluokissa sekä tytöissä että pojissa. Tätä vanhempien junioreiden valmennus järjestetään yhteistyössä aikuispesiksen ja tarvittaessa alueen muiden seurojen kanssa.

Pallo-Salamien junioreiden valmennuksen periaatteet:

  • Junioripesisvalmennus pohjautuu Suuntana Superpesis – pelaajapolkuun ja omaan muhoslaiseen tapaan toimia.
  • Pelaajapolun mukaisten lajitaitojen omaksuminen ja juniorin kehityksen turvaaminen
  • Juniorimäärien kasvattaminen ja joukkuemäärien lisääminen
  • Kasvattaa omia junioripelaajia seuran edustusjoukkueeseen sekä toimia kasvattajaseurana ylemmille sarjatasoille
  • Tukea juniorivalmentajien toimintaa

Seuran tavoitteena on, että jokaisesta ikäluokasta saataisiin vähintään kaksi koulutettua nuorisotuomaria ja nuorisovalmentajaa lajin tulevaisuuden turvaamiseksi.


PLVT Lopputyö Hannuniemi